فکر کردن کار مشکلی است برای همین بیشتر مردم قضاوت میکنند
021-88539565 - 09120699830
فرق بین آرزو و هدف
2019/12/01 - 9 بازدید
خواندن این مطلب < 1 دقیقه زمان میبرد

اهداف باید جزیی و دقیق باشن تا ما بتونیم بهشون دست پیدا کنیم..

مطالعه  چرا انگیزه نداریم؟!