فکر کردن کار مشکلی است برای همین بیشتر مردم قضاوت میکنند
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های سوالات شما - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی