شاید امروز، همان روزی است که باید برای هدف بزرگت قدمی حتی کـوچک برداری. پس همین امروز شروع کن😌
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های ماجراهای شما - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

داستان شخصی(ترس از صحبت در جمع)