به اهدافت فکر کن🤩
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های مقالات - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

ژست های دست در سخنرانی

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

ژست های دست و صورت در سخنرانی

چگونگی رسم مایند مپ

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

نکاتی که لحن شما را قدرتمند می کند

چطور با افراد ناشناس مکالمه خوبی داشته باشیم؟

مهارت هایی که برای موفقیت نیاز دارید

چرا باید هدف داشته باشیم؟

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

داستان زندگی مانی خوشبین

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

چگونه محتوای سخنرانی (بدنه سخنرانی) بنویسیم؟

چگونه محتوای سخنرانی را بنویسیم؟(مقدمه)

عواملی که باعث موفقیت در سخنرانی می شوند