انقدر موفق میشوم که هر جای نشستی مجبور بشوی اسم منو بشنوی
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های فن بیان و سخنرانی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

چگونه به انتقاد دیگران پاسخ دهیم؟

راهکارهای افزایش اعتماد به نفس

چگونه از دیگران انتقاد کنیم؟؟؟

چگونه شوخ طبع باشیم؟

مهارت اساسی برای رسیدن به هدف چیست؟

چگونه ارتباط برقرار کنیم؟

چگونه انسان قدرتمندی باشیم؟

راهکارهای کاهش استرس

چطور در مهارت سخنوری و فن بیان بهتر شویم؟

اعتماد به نفس چیست؟

بهترین تکنیک های ارتباطی چیست؟

روشهای متقاعد کردن دیگران؛ چگونه فردی با نفوذ باشیم؟

مثبت اندیشی و نتیجه ی آن در زندگی

تکنیک برای یک سخنرانی جذاب و منحصر به فرد

طوفان فکری چیست؟

جملاتی برای شروع سخنرانی