نتیجه عملکرد مثبت به همراه تفکر مثبت موفقیت است
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های صحبت کردن در جمع - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

راهکارهای کاهش استرس

چطور در مهارت سخنوری و فن بیان بهتر شویم؟

طوفان فکری چیست؟

روش های تقویت حافظه و هوش

چگونه در محل کار سخنرانی کنیم؟

لفظ قلم حرف زدن و کلمات با کلاس در حرف زدن

آشنایی با نکاتی کلیدی درباره صحبت کردن در جمع

چطور در سخنرانی استرس کمتری داشته باشیم؟

ترس و استرس صحبت کردن در جمع

چگونه در سخنرانی استرس را کنترل کنیم؟