این که 5 سال دیگه هایی کجا هستی بستگی داری به کارهایی داره که امروز میکنی
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های هوش کلامی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

مثبت اندیشی و نتیجه ی آن در زندگی

هوش کلامی(هوش کلامی شما نسبت مستقیمی با موفقیت شما دارد)

هوش کلامی