این که 5 سال دیگه هایی کجا هستی بستگی داری به کارهایی داره که امروز میکنی
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های ویدیو ها - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

هفت ثانیه اول تصمیمت چیه؟

امنیت خود را رها کنید

دو لبه تیز تکنولوژی

چرا انگیزه نداریم؟!

توان دیدن دنیا از نگاه دیگران

راهکارهای ترس از سخنرانی

مدیریت ترس از سخنرانی

چگونه صدای بهتری داشته باشیم؟

چقدر ادراک را می شناسید؟

3 تکنیک زبان بدن چیست؟

تن گفت چیست؟

نحوه گرم کردن صدا

چرا فن بیان مهم است؟

ساعت زندگی من خواب یا بیدار

تصمیم گیری

کاهش استرس هنگام سخنرانی