بالاترین لذت زندگی آن است که کاری انجام دهید که دیگران می گویند نمی توانی😌
021-88539565 - 09120699830
افزایش انگیزه در کارکنان
2020/02/18 - 28 بازدید

تومان

افزایش انگیزه در کارکنان
برای اینکه تیم کاری خوبی داشته باشید باید انگیزه لازم را در کارکنانتان ایجاد کنید.
کارکردن تیمی روشی است که اکثر شرکت ها و سازمان ها برای اینکه کار مهمی را به سرانجام برسانند،دنبال می کنند. شکست و پیروزی شرکت به معنای شکست و پیروزی کارمند است و شکست و پیروزی کارمند به معنای شکست و پیروزی شرکت است.
مخاطبان:
مدیرانی که سازمانشان برایشان اهمیت والایی داردو همچنین میخواهند محیط کاری فوق العاده ای داشته باشند.