هدف بدون برنامه ریزی فقط یک آرزوست😒
021-88539565 - 09120699830
جعبه ابزار مذاکره
2020/05/02 - 15 بازدید

250,000 تومان 180,000 تومان

توضیحات

این دوره بدرد چه افرادی میخوره؟

مدیرانی که قصد انجام بهترین استخدام و یا اخراج کارمندان خود را دارند و بهترین قرادادها را برای شرکت خود منعقد کنند، از شرکت های رقیب برتر باشند، با استعفای کارمندان قوی خود مخالفت کنند و…
کارمندانی که به دنبال ترفیع رتبه هستند.میخواهند مدیران خود را متقاعد سازند، در کنار مدیران خود و در شرکت خود بدرخشند و توانایی های خود را پرقدرت جلوه دهند.
معلمان ومدرسانی که از روسا خود درخواست هایی دارند و یا میخواهند دانش آموزان و دانشجویان خود را نسبت به درس دادنشان هشیار کنند.
فروشندگانی که قصد متقاعد کردن مشتریان خود دارند تا بتوانند فروش بیشتری داشته باشند.
دانشجویانی که به دنبال حل مشکلات خود با اساتید و دیگر دانشجویان هستند.
مشاوران املاکی که به دنبال انجام معاملات پر سود هستند.
نمایشگاه دارانی می خواهند فروش بهترو بیشتری نسبت به باقی رقبای خود داشته باشند.
کارمندان شرکت های خدماتی که میخواهند خدمات خود را به بهترین نحو ارائه دهند.
تجاری که برای عقد قرارداد های مهم نیازمند مذاکره ای قوی هستند.
وکلایی که در دادگاه نیاز به مذاکره با قاضی دارند.