هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل می خواهی تسلیم نشو😇
021-88539565 - 09120699830
مدیر موفق
2020/02/19 - 54 بازدید

تومان

مدیر بودن به خصوص مدیر موفقی بودن کار سخت و دشواری است. به خاطر اینکه باید از مهارت ها، ترفندها و تکنیک های زیادی استفاده کنید تا بتوانید به یک مدیر موفق تبدیل شوید. شاید در نظر اول این مورد کار راحتی باشد و تصور کنید با کمی تمرین و مقداری مطالعه می توانید به یک مدیر موفق تبدیل شوید.

اما خبر خوب این است که مدیر خوب بودن اکتسابی است که با تمرین زیاد و استفاده از تکنیک هایی که در این پادکست ها توضیح داده شده است به راحتی امکان پذیر است. پیشرفت یک مدیر و رسیدن به جایگاه یک مدیر خوب، در گرو استفاده از مهارت های مدیریتی است.