این که 5 سال دیگه هایی کجا هستی بستگی داری به کارهایی داره که امروز میکنی
021-88539565 - 09120699830
مواظب سنگ ریزه باشید!
2019/12/24 - 11 بازدید
خواندن این مطلب < 1 دقیقه زمان میبرد

برای رسیدن به اهداف,باید مثل رودخانه باشیم که حتی یا وجود سنگ ریزه هایی که پیش رو داره مسیرش رو تغییر نمیده!

مطالعه  افراد موفق چطور اعتماد به نفس خود را حفظ می کنند؟