تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.🙂
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های توسعه فردی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

ژست های دست در سخنرانی

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

چگونگی رسم مایند مپ

نکاتی که لحن شما را قدرتمند می کند

چطور با افراد ناشناس مکالمه خوبی داشته باشیم؟

مهارت هایی که برای موفقیت نیاز دارید

چرا باید هدف داشته باشیم؟

داستان زندگی مانی خوشبین

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

چگونه محتوای سخنرانی (بدنه سخنرانی) بنویسیم؟

چگونه محتوای سخنرانی را بنویسیم؟(مقدمه)

عواملی که باعث موفقیت در سخنرانی می شوند

عواملی که باعث عدم موفقیت در سخنرانی می شوند

ویژگی یک هدف خوب

داستان زندگی وارن بافت

چطور مثبت حرف بزنیم؟