شاید امروز، همان روزی است که باید برای هدف بزرگت قدمی حتی کـوچک برداری. پس همین امروز شروع کن😌
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های سبک زندگی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

چگونگی رسم مایند مپ

مهارت هایی که برای موفقیت نیاز دارید

چرا باید هدف داشته باشیم؟

داستان زندگی مانی خوشبین

چگونه محتوای سخنرانی (بدنه سخنرانی) بنویسیم؟

چگونه محتوای سخنرانی را بنویسیم؟(مقدمه)

عواملی که باعث موفقیت در سخنرانی می شوند

عواملی که باعث عدم موفقیت در سخنرانی می شوند

ویژگی یک هدف خوب

داستان زندگی وارن بافت

چطور مثبت حرف بزنیم؟

تکنیک های اعتبار بخشی به ارتباطات

داستان زندگی احد عظیم زاده

تکنیک های قوی کردن صدا

داستان زندگی باربارا دی آنجلیس

چگونه دیگران را به شنیده هایمان ترغیب کنیم؟