هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل می خواهی تسلیم نشو😇
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های فن بیان و سخنرانی - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

ژست های دست در سخنرانی

نمایش های مختلف شست در سخنرانی

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

چطور با افراد ناشناس مکالمه خوبی داشته باشیم؟

چرا باید هدف داشته باشیم؟

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

چگونه محتوای سخنرانی (بدنه سخنرانی) بنویسیم؟

چگونه محتوای سخنرانی را بنویسیم؟(مقدمه)

عواملی که باعث موفقیت در سخنرانی می شوند

عواملی که باعث عدم موفقیت در سخنرانی می شوند

چطور مثبت حرف بزنیم؟

تکنیک های اعتبار بخشی به ارتباطات

داستان زندگی احد عظیم زاده

تکنیک های قوی کردن صدا