تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.🙂
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های صحبت کردن در جمع - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

ژست های دست در سخنرانی

تاثیر حرکات دست در گفت و گو

چطور با افراد ناشناس مکالمه خوبی داشته باشیم؟

قبل از سخنرانی چه کارهایی انجام دهیم؟

چگونه یک سخنرانی موثر ارائه دهیم؟

چگونه از سخنرانی خود نتیجه گیری کنیم؟

چگونه محتوای سخنرانی (بدنه سخنرانی) بنویسیم؟

چگونه محتوای سخنرانی را بنویسیم؟(مقدمه)

عواملی که باعث موفقیت در سخنرانی می شوند

عواملی که باعث عدم موفقیت در سخنرانی می شوند

چطور مثبت حرف بزنیم؟

داستان زندگی احد عظیم زاده

ده نکته اساسی برای گفت و گوی رودررو

چرا باید فن بیان خوبی داشته باشیم؟

انواع مذاکره و استراتژی های آن

برنامه ریزی در مذاکره