یکی از کلید های مهم برای موفقیت اعتماد به نفس است و کلسدی مهم برای اعتماد به نفس امادگی است
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های خانواده - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

کاربرد مهارت‌های ارتباطی در خانواده