بالاترین لذت زندگی آن است که کاری انجام دهید که دیگران می گویند نمی توانی😌
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های محیط کار و جامعه - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

چگونه احوال پرسی کنیم؟