هیچوقت در رسیدن به آنچه که از ته دل می خواهی تسلیم نشو😇
021-88539565 - 09120699830
بایگانی‌های ویدیو ها - محمد ظلی نیا - فن بیان و سخنرانی

آیا فن بیان به درد همه میخوره؟

تاثیر استرس در ارتباطات

ستایش

چرا صدامون رو دوست نداریم؟

چگونه نفوذ کلام داشته باشیم؟

یوسف پیامبر

چطور صدای جذابی داشته باشیم؟

چطور در 30 ثانیه خودمان را معرفی کنیم؟

انیمیشن توربو

چطور متن سخنرانی خود را بنویسیم؟

ناحیه امن زندگی

مخاطب شناسی در سخنرانی

چگونه موضوع سخنرانی را انتخاب کنیم؟

کنترل استرس

هدف زندگی

مهبانی از راه میرسد